Mitä taide voisi olla?

2.7.2015

Me tutkijat olemme tässä projektissa kiinnostuneita muun muassa siitä, mitä taide on, miten se rakentuu ja kuinka sitä rakennetaan. Kyselimme ensimmäisenä päivänä osallistujilta taiteen olemuksesta ja taiteen määrittelyistä. Mikä voidaan laskea taiteeksi?

”Vähän kaikki on taidetta. Jostain ruuasta voi sanoa, että mä pidän tuosta. Mutta taide, se vaan ikään kuin on. Ei voi välttämättä sanoa, onko se hyvää vai huonoa.”

”Taide voi olla ihan mitä vaan, eikä sitä voi oikein rajata. Se on vähän niinku sitä, mitä ihminen itsestään ammentaa.”

”Taide, sitä on vaikea käsittää, koska kaikesta voi tehdä taidetta.”

Vastauksissa korostui taidekäsitteen laajuus ja monisyisyys. Taiteen lajeista mainittiin kuvataiteet, näyttämötaide, tanssi, musiikki, kirjallisuus; toisaalta myös tatuoinnit, pukeutuminen ja ruoka. Kuvataiteessa tunnelma tarttuu katsomisen kautta, joissakin toisissa taidemuodoissa, kuten performanssiteoksissa, tunnelmaa välitetään jatkuvan liikkeen avulla.

Usein taide nähdään jotenkin arkielämästä poikkeavana toimintana, mutta taide voi olla myös ammatti. Erään osallistujan mukaan taidetta työnään tekevä pystyy tuomaan esille ominaisuuksia, jotka normaalissa rutiinissa eivät tule esiin; työn henkinen puoli ja laaja-alainen ajattelu korostuvat suhteessa moneen muuhun ammattiin. Toisaalta taide on myös läsnä monen ”tavallisen” ihmisen arjessa, moni esimerkiksi kuuntelee päivittäin musiikkia.

Mainittiin myös, että taiteen pitää herättää tuntemuksia – vaikkei pitäisi jostakin taideteoksesta tai -muodosta, sen taiteellisen arvon voi silti ymmärtää.

”Porukka luo oman käsityksensä siitä, mitä taide on”, kuului yksi vastaus. Katsotaan, millaisia käsityksiä ja kuvia taiteesta tämän projektin edetessä muotoutuu!

Katja