”Tää on tämmönen iltapäiväkerho, josta mä saan rahaa.”

21.8.2015

Haastattelimme viimeisen viikon perjantaina osallistujia ja kysyimme, mitä kaikkea reilusta viidestä viikosta jäi käteen. Mitä kesätyöprojektin aikana oppi itsestään, muista, taiteesta ja työstä? Mikä jäi mieleen?

”Tehtävät pisti meitä työskentelemään meidän ajatusten kanssa, et mitä me oikeesti ajatellaan ja mitä me mietitään. Sit se piti laittaa paperille ja vielä lukee.”

”Oppi semmosta hereillä olemista: että on korvat auki ja seuraa mitä ympärillä tapahtuu, mitä Helsingissä tapahtuu, mitä Suomessa tapahtuu ja mitä maailmalla tapahtuu.”

”Niinku vaikka kuulua-verbi. Heti kun joku vaikka kävelee kadulla ohi ja kysyy joltain tyypiltä et mitä kuuluu, niin heti se herättää jotenkin.”

Tehtävissä joutui ja pääsi käyttämään hyväkseen omia muistoja, kokemuksia ja tunteita. ”Vaikka yrittikin silleen, et en mä haluu kirjottaa tota, niin kyllä niihin [tehtäviin] väkisinkin tuli jotain henkilökohtaista.”

Vaikka kaikki olivat erilaisia, ”kukaan ei vetänyt johtopäätöksiä toisista tai katsonut vinoon et kuka toi kummajainen on”.

6

Projektissa oppi myös taiteen tekemisen tekniikoita, näyttelijäntyötä, itseilmaisua, sisäisiä liikkeitä ja rooliin menemistä. Keskeisenä antina nähtiin myös toisen ihmisten kanssa oleminen ja yhdessä tekeminen. Osallistujat pääsivät tutustumaan konkreettisesti kulttuuriin ja näytelijäntyön tekniikoihin. Projektilaiset kertoivat myös, että kesätyön kautta heille avautui uusia ovia teatteri- ja taidemaailmaan.

Työskentelyn koettiin tapahtuvan kannustavassa ilmapiirissä, jossa sai huomata miten levollinen olo on, kun kukaan ei arvostele ja sai tajuta sen ”miten paljon sosiaalisia taitoja multakin löytyy”. Projekti tarjosi osallistujille myös paljon uusia näkökulmia ja keskustelunavauksia. Keskustelut nähtiin ”avaavina tekijöinä”, joista sai intoa vaikuttaa asioihin. Projekti myös nostatti uusia ajatuksia, tutustutti muihin kulttuureihin ja herätti uteliaisuutta. Konkreettisesti projektissa oppi lisäksi ääneen avaamista, kirjoittamista sekä selän suoraksi saamista.

8

Entä taide – ovatko osallistujien käsitykset ja kuvat taiteesta muuttuneet? Mitä taide voisi olla työnä?

”Taide voi olla vaikka kaunista tai sit tosi rumaa. Kuitenkin et se herättää jotain tunteita tai ajatuksia.”

Tämän lisäksi taide näyttäytyi haastatteluissa impulssien saamisena, yhdessä tekemisenä sekä kantaaottavana ja vaikuttavana. Muissa töissä helposti unohtaa työt kotona, mutta taiteilijan työt jäävät päähän viikonloppunakin. Yksi osallistuja kertoi suihkussakin tehneensä mielikuvaharjoituksia, kuvitelleensa silmän takaraivoonsa. Taide työnä (ja etenkin tämä projekti) nähtiin myös omaan epämukavuusalueensa ulkopuolelle astumisena ja oman luovuutensa kanssa työskentelynä, siitä ammentamisena.

Innostavaa!

Katja

(kuvat: Susanna Kesänen)