Hankkeen esittely

TAIDE TYÖNÄ JA TYÖVÄLINEENÄ

Taide työnä ja työvälineenä on vuorovaikutustutkijoiden ja taiteentekijöiden kolmivuotinen yhteishanke. Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö, ja se on osa Helsingin yliopiston Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippuyksikön toimintaa. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään kesätyöprojektia, jonka Kiasma-teatterin Urbaanin taiteen festivaali (URB) on toteuttanut yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa vuodesta 2011. Projekti tarjoaa osallistujille kesätyön, jossa he voivat kokea, mitä taiteen tekeminen on työnä, perehtyä nykytaiteeseen ja oppia ryhmälähtöistä työskentelyä. Projekti huipentuu esitykseen, joka on osa URB-festivaalin ohjelmaa.

Hanke videoi aineistokseen kesätyöprojektien työskentelyä kolmena kesänä sekä tallentaa kirjoitukset ja muun materiaalin, jota osallistujat tuottavat projektien aikana. Hankkeessa tutkitaan muun muassa sitä, millaisten asioiden ja taitojen oppimiseen taiteen tekeminen tarjoaa mahdollisuuden, miten taide vaikuttaa yhteisöllisyyden rakentumiseen, miten kesätyöprojekti vaikuttaa siihen osallistuneiden elämään ja valintoihin ja miten taiteen ammattilaisten toimintatavat rakentavat ja heijastavat taiteen tekemisen tavoitteita ja konventioita.

Taiteentekijät ja vuorovaikutustutkijat tekevät hankkeen aikana tiivistä yhteistyötä jakaen ja verraten tieteen ja taiteen menetelmiä ja teoreettisia lähestymistapoja tarkasteltaessa taidetta työnä ja työvälineenä. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää URB-kesätyöprojektin kehittämisessä sekä pohdittaessa taiteen merkitystä yhteiskunnassa ja yksilön elämässä. Tuloksia esitellään tieteen ja taiteen keinoin. Hankkeessa tehdään kesätyöprojektin osallistujista kertova dokumenttielokuva sekä tuotetaan tieteellisiä ja yleistajuisia julkaisuja.

URB-KESÄTYÖPROJEKTI

Kiasma-teatterin vuonna 2000 ensimmäisen kerran järjestetty URB-festivaali keskittyy muuttuvaan kaupunkikulttuuriin ja sen näkymiseen taiteessa. Reilun kuukauden mittaista kesätyöprojektia on ohjannut vuodesta 2011 alkaen teatterintekijä Elina Izarra Ollikainen yhdessä eri alojen taiteilijoiden kanssa. Kesällä 2016 hänen työparinansa toimii dramaturgi Are Nikkinen. Helsingin kaupunki on palkannut projektiin vuosittain noin kahdeksan parikymppistä osallistujaa. Osallistujat kohtaavat projektin aikana myös muita taiteilijoita, pohtivat taiteen olemusta ja rajoja sekä sen suhdetta yhteiskuntaan. Osallistujat tutustuvat projektin myötä teatteritaiteen lisäksi myös dokumentaristisen esityksen luomiseen.

Ohjaajat teettävät ryhmäläisillä kesän mittaan erilaisia näyttämötaideharjoitteita sekä kirjoitustehtäviä. Vaikka työskentelylle on ominaista vahva ryhmälähtöisyys, jokainen osallistuja voi toimia suhteessa omiin lähtökohtiinsa. Syntyneestä materiaalista kootaan esitys, jonka nimi vuonna 2016 on Kultaa!Kultaa! kysyy toimiiko yhteiskunta kuin kullankaivaja ja erottelee nuorista menestyjät. Teos yrittää tavoittaa yhteen elämänvaiheeseen sosiaalisen paineen. Missä kulkee hyväksymisen ja hylkäämisen raja? Mikä on radikaalia vuonna 2016?