Työryhmä

Koko työryhmän tavoitat sähköpostiosoitteesta inter-urb [a] helsinki.fi.

URB 2015

Laura Ihalainen, Tomi Visakko, Jonna Malaska, Marjo Savijärvi, Sara Pathirane, Katja Orpana, Liisa Raevaara, Elina Izarra Ollikainen ja Sauli Sirviö
©Susanna Kesänen

Laura Ihalainen // laura.h.ihalainen(at)helsinki.fi
”Olen suomen kielen jatko-opiskelija ja hankkeen väitöskirjatutkija. Suomen kielen lisäksi olen opiskellut muun muassa pedagogiikkaa ja draamakasvatusta. Tutkimuskohteina erityisesti vuorovaikutus ja oppiminen kiehtovat minua.”

Tomi Visakko // tomi.visakko(at)helsinki.fi
”Olen antropologisesti suuntautunut kielen ja vuorovaikutuksen tutkija. Työskentelen hankkeessa post doc -tutkijana ja olen kiinnostunut erityisesti arkisten ja taiteellisten roolien välisestä suhteesta.”

Jonna Malaska // jonna.malaska(at)helsinki.fi
”Olen vuorovaikutuksesta kiinnostunut maisterivaiheen opiskelija ja toimin hankkeen tutkimusavustajana. Pääaineenani opiskelen suomen kieltä ja teen pro gradu -tutkielmaa hankkeeseen liittyen.”

Marjo Savijärvi // marjo.savijarvi(at)helsinki.fi
”Olen vuorovaikutuksen ja puhutun kielen tutkija. Erityisalaani on vuorovaikutuksessa tapahtuvan oppimisen tutkimus. Olen tutkinut väitöskirjassani, miten suomenkieliset lapset oppivat ruotsia kielikylpypäiväkodin vuorovaikutustilanteissa. Väitöskirjan jälkeen olen tutkinut ymmärrysongelmien käsittelyä arkikeskustelussa. Työskentelen hankkeen post doc -tutkijana.”

Sara Pathirane // sara.patrhirane(at)gmail.com
”Olen kuvataiteilija ja URB-kesätyöprojektin toinen ohjaaja vuonna 2015. Lähtökohtani taiteessa on värien vuorovaikutus sekä maailman ja ympäristön muutosten vaikutus taiteen tekemiseen. Maalauksiani ja videoteoksiani on esillä Suomessa ja ulkomailla. Teen myös katoavaa taidetta ja interventioita.”

Katja Orpana // katja.orpana(at)helsinki.fi
”Olen sosiologian opiskelija, joka toimii hankkeessa tutkimusavustajana ja pro gradu -tutkijana. Olen kiinnostunut institutionaalisesta vuorovaikutuksesta ja kriittisestä tutkimuksesta.”

Liisa Raevaara // liisa.raevaara(at)helsinki.fi
”Olen vuorovaikutuksen ja puhutun suomen kielen tutkija. Olen tutkinut monenlaisia vuorovaikutustilanteita lääkärin vastaanotoista kioskiasiointeihin. Toimin Taide työnä ja työvälineenä -hankkeen johtajana, ja työskentelen sekä Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippuyksikössä että Kotimaisten kielten keskuksessa.”

Elina Izarra Ollikainen // elina.izarra(at)gmail.com
”Olen teatterintekijä ja humanisti. Olen ohjannut URB-kesätyöprojektia eri alojen taiteilijoiden kanssa vuodesta 2011 alkaen. Talvisin olen käsikirjoittanut ja ohjannut dokumentaristisia esityksiä eri teattereihin. Hyödynnän työskentelyssäni muun muassa Michael Chekhovin tekniikkaa, jota olen opiskelut Euroopan eri maissa ja New Yorkissa.”

Sauli Sirviö // sauli(at)saulisirvio.com
”Olen kuvataiteilija ja vuoden 2014 URB-kesätyöprojektin toinen ohjaaja. Nyt teen hankkeesta kolmen vuoden ajalta videoteoksen. Oma työskentelyni pohjautuu kokeelliseen dokumentarismiin. Toimin SIC gallerian taiteilijajäsenenä ja taidettani on esillä ulkomaisissa ja suomalaisissa tapahtumissa sekä gallerioissa.”

Are Nikkinen // are.nikkinen(at)gmail.com
”Olen dramaturgi, käsikirjoittaja ja vuoden 2016 URB-kesätyöprojektin toinen ohjaaja. Työhistoriaani kuuluu käsikirjoittamista, opettamista ja tv- ja radio-ohjelmien kehittämistä. Olen myös ollut kirjoittamassa käsikirjoittamiseen ja elokuvaan liittyviä tietokirjoja.”

Mikael Aaltonen // mikael.aaltonen(at)kiasma.fi
”Olen URB-festivaalin taiteellinen johtaja ja työskentelen Kiasma-teatterissa.”

Ilkka Arminen // ilkka.arminen(at)helsinki.fi
”Toimin professorina Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. Kuulun myös Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippuyksikön tutkijoihin.”

Annika Turunen//annika.k.turunen(at)helsinki.fi
”Olen suomen kielen maisterivaiheen opiskelija ja työskentelen hankkeen tutkimusavustajana. Olen suorittanut tutkinnon myös kasvatustieteestä. Kiinnostuksen kohteitani ovat vuorovaikutus, draamakasvatus, valtarakenteet ja identiteettien rakentuminen.”